Drogtest Subutex Visa större

Drogtest Buprenorfin (Subutex)

Urintest för Buprenorfin (10ng/ml)

Buprenorfin är en syntetisk opiod vars restprodukter kan spåras relativt länge i urinen. Vid sporadisk användning är två till fyra dagar ett rimligt riktmärke, medan regelbundet bruk kan spåras upp till hela två veckor. Innehar CE- ISO, och FDA-certifierng.

Mer detaljer

30,00 kr

Mer information

  • Buprernorfin klassificeras som en syntetisk opiod och säljs ofta under varumärket "Subutex" i Sverige.
  • Halveringstiden varierar mellan 20-72 timmar (tiden det tar för det aktiva ämnet att metaboliseras av levern).
  • Spårningstiden av restmetaboliterna börjar vid två dagar och stäcker sig upp till två veckor beroende på bland annat användningsfrekvens.
  • Vårt gränsvärde är lågt, vilket gynnar spårnignstiden. Vi erbjuder samma cutoff som på kemlabb (10ng/ml).

Mängdrabatter

KvantitetPrisDu Sparar
100 19,50 kr minst 1 050,00 kr
50 21,00 kr minst 450,00 kr
25 24,00 kr minst 150,00 kr
10 27,00 kr minst 30,00 kr