Opiater (OPI)

Här finner du våra drogtester som screenar efter klassiska opiater. För syntetiska opioder krävs speciella tester. Vi har egna drogtester för buprenorfin (subutex), Tramadol och Fentanyl.

Aktiva filter