Cannabis (THC)

Marijuana och hasch är två vanliga former av cannabis som innehåller det aktiva ämnet THC. Våra drogtester i denna kategori upptäcker metaboliterna från THC och spårningstiden är mycket lång jämfört med andra droger. I dagsläget innehåller denna kategori endast urintester. Framåt 2023 kommer även salivtester att ingå här. 

Aktiva filter