Kokain (COC)

Under denna kategori presenteras våra drogtester som upptäcker spår av kokain. Spårningstiden är relativt lång med tanke på den korta halveringstid som kokain har. Regelbundet bruk som pågått under en längre tid kan spåras upp till en vecka. I dagsläget har vi bara tester för urin men i framtiden kommer även salivtester att ingå i denna kategori.

Aktiva filter