1. Öppna förpackningen och avlägsna skyddslocket längst ned på drogtestet.

2. Fyll en lämplig behållare med lite urin och ställ ned kassetten i behållaren med spröten nedåt.

3. MYCKET VIKTIGT är att själva plastkassetten ej kommer i kontakt med urinen, stickan har en markör för detta.

4. Efter 15-30 sekunder kommer en rödaktig färg att börja framträda på panelen.

5. Fem minuter senare, sätt på skyddslocket igen och läs resultatet (över 99% säkerhet). 

A) Två streck (II) betyder negativ = narkotikafritt urin.

B) Ett streck (I) betyder positiv =  spår av narkotika i urin.

C) OBS: Även ett svagt definierat, rödaktigt streck vid (T) skall tolkas som ett negativt resultat. En vanlig anledning till svagt streck är avvikande salthalt i urinen. Mediciner (bland annat paracetamol) kan också påverka streckens tydlighet.

<< Under avsnittet "tolkning av resultat" ger vi en mer detaljerad beskrivning av de olika resultateten som uppkommer vid korrekt utfört drogtest >>

Bilden visar hur pass stor andel av urinprovet som ska täcka drogtestets nedre del.

Gränsvärden

(*)Opiater och Bensodiazepiner har flera olika gränsvärden eftersom dessa två inte är enstaka droger, utan snarare kategorier innehållandes flera olika närbesläktade substanser som har specifika gränsvärden. Vänligen läs på respektive drogtest för olika gränsvärden. 

Korsreaktioner (falska positiva resultat)

I sällsynta fall kan vissa läkemedel förorsaka falska positiva resultat. Det beror på att vissa ämnen har en kemisk struktur som påminner om de metaboliter som drogtesterna screenar efter i urinprovet. Gränsvärdet (cutoff) spelar också en stor roll för eventuella korsreaktioner.

När det gäller testet för THC/cannabis förekommer det nästan aldrig falska positiva resultat. Testet för kokain är också mycket säkert och saknar i princip kända risker för korsreaktioner. Annorlunda är det däremot med testet för opiater, där bland annat antibiotika kan förorsaka falska positiva resultat.

På grund av denna risk är inte resultaten från snabbtester juridiskt giltiga. Vid screening på laboratorium försvinner denna risk och man kan dessutom se den exakta halten som finns i urinen av varje substans som blir påvisad.

Vi har listat alla ämnen som kan leda till korsreaktioner på varje enskild produktsida för respektive drogtest. Det är väldigt få ämnen och "falska positiva resultat" är i praktiken inget problem. Snabbstickor för drogscreening används brett i samhället med hög pålitlighet.