Tolka och förstå resultatet av drogtestet

Urinstickor (eller reagenser som det formella namnet är) har fördelen av tydliga resultat som är enkla att tyda. På t.e.x. graviditetstester är plus (+) och minus (-) det som kan presenteras på panelen. På drogtester är upplägget annorlunda, men principen likadan gällande positiv kontra negativ.

Panelens design

Det lilla fönstret på kassetten är helt vitt innan det kommer i kontakt med urinen. Efter utförandet kommer antingen ett eller två streck att framträda. På panelen finns både (T) och (C) skrivet bredvid resultatstrecken.

(T) betyder test och (C) betyder "control". Strecket vid (C) skall alltid träda fram, det indikerar att testet fungerar som det skall. Strecket vid (T) däremot framträder bara om urinen är narkotikafri.

De fyra utfallen

  • Ett streck vid (C) och inget vid (T) = positiv (spår av narkotika i urinen)
  • Ett streck vid (C) och ett streck vid (T) = negativ (narkotikafritt urin)
  • Ett streck vid (C) och ett svagt streck vid (T) = negativ (narkotikafritt urin)
  • Ett streck vid (T) och inget vid (C) eller inga streck alls = tillverkningsfel på testet.

Svaga streck

Beror oftast på avvikande salthalt i urinen, mediciner (t.e.x. alvedon) eller höga halter av vitaminer (t.e.x. C-vitamin). Ett svagt streck vid (T) skall alltid tolkas som negativt och gör även det inom professionell beroendevård.

Beskrivning av de olika resultaten som uppkommer vid utfört drogtest och hur positivt kontra negativt ska uttydas.