Snabbtest för urin (buprenorfin). Drogtestet upptäcker "norbuprenorfin" och har en cutoff på 10ng/ml.
  • Snabbtest för urin (buprenorfin). Drogtestet upptäcker "norbuprenorfin" och har en cutoff på 10ng/ml.

DROGTEST BUPRENORFIN (SUBUTEX)

32,00 kr
Inkl. moms

Narkotikatest för urin - "Buprenorfin" (10ng/ml)

Buprenorfin är en syntetisk opiod som används inom beroendevården som substitut till bland annat heroin. I Sverige är Subutex och Suboxone vanliga varumärken. Halveringstiden är ganska lång och varierar mellan 20-72 timmar. Restprodukterna som bildas efter nedbrytning i kroppen kan spåras betydligt längre i urinen.

Vid sporadisk användning är 2-4 dagar ett rimligt riktmärke, medan regelbundet bruk kan spåras upp till två veckor med vårt urintest. Testpersonens leverfunktion har stor inverkan på spårningstiden. Vi erbjuder samma gränsvärde som på kemlabb (10ng/ml).

Spårningstiden är 2-14 dagar beroende på testpersonens anvädningshistorik.

Tillfälligt slutsåld - nytt lager kommer sommaren 2021

Mängdrabatter

Kvantitet Rabatt Du Sparar
10 20% Upp till 64,00 kr
25 35% Upp till 280,00 kr
Kvantitet
Slut i Lager

  • Säka och krypterade betalningsalternativ. Säka och krypterade betalningsalternativ.
  • Snabb orderhantering med leveranstid  på 2-3 vardagar. Snabb orderhantering med leveranstid på 2-3 vardagar.
  • Utskriven instruktionsmanual skickas med till alla förstagångsköpare. Utskriven instruktionsmanual skickas med till alla förstagångsköpare.

Buprenorfin ger inte positivt utslag på ett drogtest för opiater, oavsett om metoden är labbanalys eller snabbsticka. Vanliga opiattester screenar i grunden efter morfin-metaboliter som bildas då både morfin, heroin och kodein bryts ned. Buprenorfin bryts dock inte ned till morfin på samma sätt som heroin och kodein, därför syns det inte på ett vanligt opiattest

Detta speciella urintest för buprenorfin screenar framförallt efter "norbuprenorfin", men ger också utslag på aktivt burprenorfin som finns kvar i urinen en stund efter senaste intag. Det låga gränsvärdet på 10ng/ml ger mycket säkra resultat långt bak i tiden. När det gäller falska positiva resultat har det dokumenterats att några andra syntetiska opioder kan ge utslag på reagensen, dock inga andra ämnen som t.e.x. antibiotika (som kan ge utslag på ett drogtest för opiater).

Buprernorfin klassificeras som en syntetisk opiod. Halveringstiden varierar mellan 20-72 timmar (tiden det tar för det aktiva ämnet att metaboliseras av levern). Spårningstiden av restmetaboliterna är 2-4 dagar vid lätt till måttlig användning, men kan vara hela 14 dagar vid kronisk användning. Testpersonens leverfunktion har en betydande roll för spårningstiden.

Testet är certifierat med CE, FDA och ISO.

2020-12-16